Wg danych producentów skuteczność szczepionek rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia sięga 95%. Niewątpliwie przełoży się to na korzyści płynące ze szczepienia przeciwko COVID-19.

Szczepienie z bardzo dużym prawdopodobieństwem uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19. Jednakże szczepiąc się, dbasz nie tylko o siebie, ale także swoich najbliższych, przyjaciół oraz znajomych.

Skuteczne, dobrowolne i bezpłatne

Po pierwsze należy pamiętać, iż szczepienie jest dobrowolne. Po drugie warto zwrócić uwagę, że szczepienie w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 jest też bezpłatne. W walce z pandemią ważne jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Osoby zaszczepione to broń w walce z pandemią. To przede wszystkim dzięki nim dochodzi do przerwania transmisji wirusa w społeczeństwie.

Wg danych WHO, już 50% zaszczepionej populacji, istotnie wpłynie na zmniejszenie się ryzyka szerzenia się COVID-19. Dane na temat liczby zakażeń wskazują jednak, iż zakażaniu uległo dotychczas około 100 milionów osób, co jest liczbą ogromną, ale nadal daleką od tej pozwalającej na nabycie naturalnej odporności populacyjnej.

Przebadane i zaakceptowane

Szczepionki zostały przebadane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej. Stosowane w naszym kraju szczepionki używane są także w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) oraz innych krajach świata.

Pierwszą szczepionką przeciw COVID-19 dopuszczoną do obrotu w całej Unii Europejskiej jest szczepionka o nazwie Comirnaty wyprodukowana przez firmy Pfizer i BioNTech. 21 grudnia 2020 roku Komisja Europejska zatwierdziła pozwolenie na dopuszczenie ich stosowania. Szczepionka Comirnaty zapobiega chorobie COVID-19 u osób w wieku 16 lat i starszych. Jest to szczepionka mRNA.

Korzyści szczepienia przeciwko COVID-19 wydają się jasne

Opanowanie pandemii jest możliwe dzięki szczepieniom. To z kolei doprowadzi do tego, iż wszyscy wrócimy do normalnego życia, a przede wszystkim pozwoli na:

  • odejście od maseczek,
  • rezygnację z rygorystycznych limitów ilościowych dla osób mogących przebywać w pomieszczeniach,
  • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
  • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
  • dalszy rozwój gospodarki,
  • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
  • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
  • wakacje bez ograniczeń,
  • poprawę jakości życia nas wszystkich.

Warto zwrócić też uwagę na stanowisko rządowe w zakresie korzyści płynących ze szczepienia przeciwko COVID-19.

Podsumowując, powrót do normalności wydaje się zadaniem absolutnie priorytetowym, tak dla naszego życia społecznego, jak i gospodarczego i co najważniejsze, wdrożenie programu szczepień na całym świecie przybliża nas do tego celu.

Szczepienia przeciwko COVID-19

ZADZWOŃ

GlobalMedic
Centrum Medyczne

Punkt Szczepień
Barlickiego 2
99-300 Kutno

t. 24 384 71 17

rejestracja@globalmedic.pl
GlobalMedic Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Gdańska 90 / 2-1
90-508 Łódź

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000850921